Gent aan de slag voor begeleiding van vluchtelingen

Bram Van Braeckevelt – Commissie Welzijn, Werk en Milieu - 15 maart 2016 – Vraag aan schepen Coddens (sp.a)

 

Het ponton voor oorlogsvluchtelingen raakt gestaag gevuld. Op dinsdag waren er al 42 bewoners, zowel gezinnen als alleenstaanden. Sommigen werden rechtstreeks via Fedasil toegewezen aan Gent, anderen verblijven al langer hier in België en komen van de opvang in Lombardsijde. De noden van al deze bewoners zijn dus erg verschillend.

De inschatting is dat 60% een erkenning als vluchteling zal krijgen. Toekomstperspectief creëren, door in te zetten op begeleiding bij huisvesting, opleiding en werk is dus cruciaal. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt polste daarom bij schepen van Werk Coddens (sp.a) naar een stand van zaken. 4,5 medewerkers van de VDAB werden ondertussen aangesteld om de bewoners van Reno bij te staan in hun zoektocht naar werk. Op vlak van huisvesting zal de stad erg creatief voor de dag moeten komen, gezien de bestaande woningnood. Doorgangswoningen kunnen voorlopig en tijdelijk soelaas betekenen. In Gent zijn er nu een 20-tal woningen die in aanmerking komen als doorgangswoning.

Voor Bram is het natuurlijk cruciaal dat de vluchtelingen de nodige omkadering krijgen, maar extra financiële middelen van de hogere overheden zullen onontbeerlijk zijn.

Wil je nieuwe Gentenaars ontmoeten en hen wegwijs maken in Gent en het Nederlands beter leren kennen? Meld je dan aan als buddy en kom naar het kennismakingsmoment bij In-Gent op 6 april om 18u. Meer informatie kan je verkrijgen bij [email protected]

 

Tags: 

Datum agenda: 

woensdag, april 6, 2016