Groene zakken!

27 Februari 2020

Groene zakken!

Nieuwe felgroene zakken voor restafval mocht Bram Van Braeckevelt afgelopen dinsdag voorstellen bij IVAGO. De gele zak wordt een groene zak, op maat van wie sorteert. Vanaf april 2020 kan je de nieuwe felgroene zakken voor je restafval op straat zetten. De gele zakken mag je nog tot 15 mei gebruiken, daarna neemt IVAGO ze niet meer mee. Er is een grote omruiloperatie voor wie nog gele zakken overheeft. Op deze manier zorgt IVAGO voor een vlotte overgang van geel naar groen!

Nieuwe kleur en nieuwe maat

Van grijze zakken naar gele zakken met zwarte opdruk in 2009 en gele zakken met rode opdruk in 2014. Ja hoor, de restafvalzak krijgt af en toe een nieuw kleurtje. Nu is er gekozen voor felgroen. Niet omdat we perse willen dat alles in het groen is, wel de keuze van IVAGO omdat felgroen goed zichtbaar is in het straatbeeld en ze zich onderscheiden van de gele zakken. De gele zakken verder gebruiken was geen optie. Helaas zouden de zakken aan de oude prijs dan gehamsterd worden. Ook een sticker laten plakken was geen optie, dat is gevoelig voor namaak, levert discussies op (‘mijn sticker hing er echt wel op’) en zorgt voor een minder snelle ophaling als IVAGO stickers moet controleren. Bovendien weten we dat er valse gele zakken in omloop zijn. Met de nieuwe zakken worden de valse zakken waardeloos.

De zakken zijn er in 30l en 50l. Een zak van 60l bieden we niet langer aan. Heel wat lichte plastics mogen nu immers in de pmd-zak, waardoor het gewicht van het resterend afval toeneemt. De ophalers van IVAGO tillen tot 10 ton per dag, om hun rug te sparen maakten we de zakken kleiner en beperkten we het gewicht tot 12,5 kg (30l is max 7,5 kg).

Vanaf half maart liggen de nieuwe IVAGO-zakken in de winkel.

Ecologisch afvalbeleid

We zorgen ervoor dat de afvaltarieven stimuleren om afval te vermijden en dat er zo goed mogelijk gesorteerd wordt. Vanaf april veranderen de tarieven voor het huisvuil waarbij restafval duurder is dan het afval dat gerecycleerd of gecomposteerd kan worden. Dus wie goed sorteert, betaalt niet meer dan voorheen!

Stimulerende afvaltarieven

Glas en papier & karton blijven gratis met een ophaling aan huis.

De prijs van de pmd-zak blijft hetzelfde, 30 eurocent voor een 75l-zak, maar er mag véél meer in sinds januari. Eindelijk kunnen alle verpakkingsplastics bij het PMD, en niet enkel de flessen en flacons. Wij hebben vanuit de stad en IVAGO jarenlang aangeklaagd dat er maar een beperkt aantal zaken in de PMD-zak mochten. Fost Plus staat in voor de inzameling en recyclage van het verpakkingsafval en zamelde via de blauwe zak enkel de makkelijkst te recycleren materialen in. De uitbreiding van de pmd-zak naar P+MD is dus goed voor de stadsfinanciën en de belastingbetaler, goed voor meer recyclage, en goed voor de Gentenaren die zo minder restafval hoeven aan te bieden. Uit de eerste resultaten zien we dat die boodschap begrepen werd. Afgelopen januari werd 25% meer pmd aangeboden dan in januari 2019.

“De felgroene zakken zullen opvallen in het straatbeeld. We willen het voorkomen van afval en beter sorteren stimuleren. Wat nog overblijft van restafval, mag in de nieuwe groene zakken. Die is goed zichtbaar en beter voor de rug van de IVAGO-ophalers", schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt.

Gft blijft met 89 eurocent voor 60l véél goedkoper dan restafval. Sinds vorig jaar mogen ook etensresten en dierlijk afval in de gft-bak en we zien dat dit langzaam maar zeker ingang begint te vinden want IVAGO zamelde afgelopen januari 66 ton méér gft in dan in januari 2019.

Het afval dat niet gesorteerd kan worden, moet bij het restafval. Voor een groene restafvalzak van 50l zal je 1,84 euro betalen, waarbij een gele zak van 60l 1,75 euro was. De 30l zak wordt 1,11 euro. De tarieven voor de (rol)containers en sorteerpunten worden ook aangepast, maar de containers en sorteerpunten veranderen natuurlijk niet van kleur.

De vervuiler betaalt en de sorteerder wordt beloond dus! En we rekenden dat natuurlijk na.

In 2018 werd gemiddeld 135,92 kg restafval, 16,22 kg pmd en 31,42 kg gft aangeboden per inwoner wat een gemiddelde afvalkost van 33,4 euro per jaar betekent. In 2020 verwachten we dat gemiddeld 127,92 kg restafval, 24,22 kg pmd en 31,42 kg gft per inwoner zal aangeboden worden aangezien er meer plastics (25% in volume of 8 kg) bij pmd mogen. Met de nieuwe tarieven geeft dat een afvalkost van 34,54 euro per inwoner. Dat is dus minder dan de indexering! Voor de volledigheid: de oude tarieven indexeren en geen uitbreiding van pmd zou 36,96 euro/jaar betekent hebben.

Met de tariefaanpassingen zijn er géén meerinkomsten voor de stad. Aangezien er meer pmd en minder restafval zal zijn, en pmd een pak goedkoper is dan restafval, compenseren de tarieven enkel de minder inkomsten door pmd. En belangrijk, de goede sorteerder voelt de prijsaanpassing niet in zijn portemonnee.

Sociaal afvalbeleid

Ons afvalbeleid is ook sociaal. Wie het financieel met minder moet doen heeft recht op een tegemoetkoming in de afvalkosten door gratis huisvuilzakken of -krediet. Dit is voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen of in een vorm van schuldenbemiddeling zit en is aangepast aan de gezinsgrootte. Nieuw is dat ook voor hen sorteren zal lonen, want er worden nu ook pmd-zakkenverdeeld. Wie met zakken werkt, zal zowel restafvalzakken als pmd-zakken krijgen, wie met containers werkt, ontvangt krediet op zijn rekening en een bon voor pmd-zakken en wie met een sorteerpunt werkt, kon reeds optimaal sorteren. Zo blijft het voor iedereen betaalbaar en is er geen reden tot sluikstorten.

Wat met mijn gele zakken?

Tracht in de eerste plaats je gele zakken op te gebruiken. Je hebt daarvoor anderhalve maand de tijd, tot 15 mei. Daarna neemt IVAGO ze niet meer mee.

Wie nog gele zakken over heeft, kan die mits een opleg per zak, inruilen tegen nieuwe groene zakken. Op 10 locaties kan je terecht om je oude gele zakken in te ruilen voor nieuwe groene zakken. Van maandag 16 maart tot donderdag 30 april kan je daarvoor terecht aan het IVAGO infopunt aan AC Zuid en 8 Gentinfopunten in de wijken. Van 2 maart tot 30 september kan je ook terecht bij IVAGO in de Proeftuinstraat. Voldoende tijd om te ruilen dus. 

Nog vragen?

Alle info en de inruillocaties kan je terugvinden op www.groenezak.be.