Geen referendum, wel blijvende dialoog

De invoering van het Circulatieplan gaf een boost aan de fietsers en het openbaar vervoer. Dat blijkt uit de eerste analyses. Een voorlopige eerste evaluatie is dan ook positief. Het komt er nu op aan om verder bij te schaven, en te luisteren naar de bezorgdheden.

 

De Gentenaars evalueren het afgenomen autoverkeer in de binnenstad als zeer positief. Dat blijkt onder meer uit een bevraging van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) bij 1200 Gentenaars. Zich verplaatsen is veiliger en gezonder geworden. De bereikbaarheid is beter voor wie in de binnenstad moet zijn, ook met de auto. "Het is te vroeg om al een echte evaluatie te maken", benadrukt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. "Daarvoor moeten we nog veel meer feedback verzamelen. Maar de eerste ervaringen zijn erg bemoedigend."

 

Schepen Watteeuw roept nu iedereen op om dat positieve verhaal te beklemtonen. "Mijn vrees was dat we in de aanloop naar een referendum onvermijdelijk in een polariserende campagne zouden terechtkomen. Nu dat er niet komt, kunnen we met zijn allen de kans grijpen om de kwaliteiten van onze stad in de verf te zetten: een prachtige en goed bereikbare stad waar het aangenaam wonen, winkelen en werken is. Doemberichten zijn altijd antireclame waarvan handel en horeca de voornaamste slachtoffers zijn. Gent heeft in het verleden al bewezen dat als de Gentenaars samen hun schouders onder een dergelijk plan zetten, het gegarandeerd een blijvend succes wordt."

 

Een positieve start betekent niet dat het stadsbestuur de bezorgdheden van de Gentenaars van tafel veegt. Op de R40 bijvoorbeeld zijn er nog enkele pijnpunten die om aandacht vragen. Voor handelaars, leveranciers en zelfstandigen blijkt het vergunningenbeleid het heetste hangijzer.

Om dergelijke zaken te kunnen aanpakken, blijft het stadsbestuur alle Gentenaars bevragen. Schepen Watteeuw: "We hebben heel wat initiatieven op poten gezet om de Gentenaars een stem te geven in de evaluatie van het Circulatieplan. Er is een Burgerkabinet met 150 Gentenaars; er komen bevragingen bij de bewoners; we gaan opnieuw rond de tafel zitten met allerlei doelgroepen, en uiteraard krijgen we ook rechtstreekse feedback via de Mobiliteitslijn en andere kanalen. Verder komt er een objectieve analyse op basis van tellingen, metingen en observaties op het terrein. Met al die informatie zullen we het plan evalueren en bijsturen waar nodig."

Tags: