Fusie van de havenbesturen: meer veerkracht in de regio

Een dag na de viering van 200 jaar Gentse universiteit, werd in de bevoegde gemeenteraadscommissie een historische fusie voorgesteld van Havenbestuur Gent en Zeeland Seaports. Willem I zou er ongetwijfeld ook het zijne van denken.

Er zijn acht betrokken aandeelhouders in het fusieverhaal. Stad Gent is daarvan de grootste aan Vlaamse kant. Op 23 oktober moet de gemeenteraad zich formeel uitspreken over de fusie. Voorafgaand aan de technische duiding op de commissie, heeft ook de Raad van Bestuur van de Gentse Haven zich unaniem achter de plannen geschaard. In de Raad van Bestuur zijn alle politieke partijen uit de Gentse gemeenteraad - ook de oppositie - vertegenwoordigd.

Vanzelfsprekend zijn er heel wat technische onderhandelingen en studies aan de fusie vooraf gegaan. In de loop van het proces zijn deze steeds transparant en zo helder mogelijk teruggekoppeld aan de diverse stakeholders.

De Haven van Gent is een - soms onderschatte - belangrijke economische troef voor Gent en omgeving. Niet in het minst op vlak van tewerkstelling. Voor Groen is het belangrijkste uitgangspunt voor de fusie meer veerkracht. Niet alleen om het behoud en creatie van jobs minder afhankelijk te maken van enkele grote spelers, maar ook om verder te innoveren en de doelstellingen op vlak van duurzaamheid te versterken. In een steeds veranderende economie is die veerkracht dankzij een grotere havenzone cruciaal. Er is geen sprake van een overname, maar van samenwerking onder gelijken.

In tegenstelling tot andere containerhavens in de buurt, blijft een toegevoegde waarde creëren een belangrijk uitgangspunt. De samenwerking tussen de twee havenbedrijven versterkt dan ook de regio en de interactie over de landsgrenzen heen.

Bovendien is ook duidelijk gestipuleerd dat de nieuwe efficiëntie tussen de twee havenbesturen geenszins betekent dat er personeel moet afvloeien. Daarnaast wordt er ook op bestuurlijk vlak vernieuwend gewerkt met, naast de directie, acht bestuurders vanuit Nederlandse en Belgische zijde samen in het toezichtsorgaan. De 18-koppige Raad van Bestuur van Havenbedrijf Gent, wordt dus afgeslankt naar vier, waarvan slechts twee politieke mandatarissen kunnen zijn.  Daarnaast wordt er een aandeelhouderscommissie opgericht zodat lokale mandatarissen de vinger aan de pols kunnen houden.

Groen zal vanzelfsprekend verder nauw toekijken op het verloop van het proces, maar ook wegen op de koers die de gefuseerde havenbesturen willen varen. Onze focus zal liggen op duurzaamheid (denk aan mobiliteit, energie, restwarmte, ... ), op innovatie, op werkgelegenheid en op toegevoegde waarde. 

Als elke betrokken partner zijn fiat geeft, wordt op 8 december het officiële startschot gegeven met ook de lancering van de nieuwe naam. 

 

 

Tags: