Fruitbomen in de stad: lekker, leuk en gezond

De  fruitboompjes aan het Maaseikplein kunnen vandaag al op veel bijval rekenen, maar ze staan er slechts tijdelijk tot er een definitieve heraanleg komt. Gemeenteraadslid Sara Matthieu vroeg zich af of er elders in de stad permanent fruitbomen kunnen worden geplant.


Bij de (her)aanleg van straten en pleinen proberen we als Stad vandaag al zoveel als mogelijk extra bomen te voorzien in het ontwerp. Dat zorgt voor vergroening, verkoeling en een beter humeur voor onze bewoners. Door het planten van permanente fruitbomen op onze pleinen en in onze straten kunnen we twee vliegen in 1 klap slaan: een groenere openbare ruimte en meer lokale voedselproductie. Het samen plukken van vruchten in de stad kan ook bewoners dichter bij elkaar brengen en is ook nog eens goed voor de gezondheid. Schepen Filip Watteeuw was het idee van Sara genegen en zal bekijken op welke pleinen er fruitbomen kunnen komen. In het geval van straten zou het vooral een goed idee zijn dit op vraag van de bewoners te doen. Zij kunnen  het fruit dan plukken. Een warme oproep dus naar alle Gentenaars: vraag een fruitboom in je straat!

(Foto: Jef Geldof)

Tags: