Fietscode voor Gent

Gent wordt een echte fietsstad. Dat zie je op straat en het blijkt ook uit de recente cijfers van het stijgende fietsgebruik. Hoe zorg je ervoor dat fietsers ook in groten getale veilig naast en door elkaar kunnen fietsen? Sara Matthieu wil een concreet voorstel tot fietscode uitwerken voor Gent.

Dankzij de investeringen in veilige fietsinfrastructuur, maar ook dankzij het Circulatieplan, krijgen we steeds meer Gentenaars op de fiets. Dat is geweldig nieuws, maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen, vooral op de belangrijkste fietsassen.

In Kopenhagen hanteert men een fietscode met handgebaren om medefietsers aan te geven wanneer men wil afslaan of stoppen. Een fietscode zou fietsers ook in Gent kunnen aanzetten tot veilig en hoffelijk fietsgedrag. Het leek Sara een goed idee om zo’n Gentse fietscode samen met de fietsverenigingen te ontwerpen, met een speciale focus op studenten. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw was het daarmee eens en wil vanuit de Stad en de Fietsambassade (in oprichting) dit initiatief mee ondersteunen. Sara gaat nu snel rond de tafel zitten met de verschillende betrokkenen om een Gentse fietscode uit te werken. 

Tags: