Extra fietsparkeerplaatsen in Ledeganckstraat

De K.L. Ledeganckstraat kent een grote fietsparkeerdruk door de aanwezigheid van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent. De Stad Gent en de hoger onderwijsinstellingen gingen samen op zoek naar mogelijkheden om extra fietsparkeerplaatsen te creëren. Er komt een fietsparkeervak, en het tijdelijk verhinderen van doorgaand gemotoriseerd verkeer in de straat biedt plaats voor extra fietsenstallingen.

Tags: