Evita Willaert

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Evita Willaert is schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk in Gent, de mooiste stad van het land. ; )
Ze woont in Ledeberg met haar man en 2 zoontjes.

Evita zet zich al jarenlang in voor alle Gentenaars, en zeker voor hen die soms een woordvoerder missen. Vooral de strijd tegen armoede en ongelijkheid is haar drijfveer om aan politiek te doen.

In de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werd Evita verkozen in de gemeenteraad, maar dat mandaat ruilde ze toen in voor dat van fractieleider in de OCMW-raad en plaatsvervangend voorzitter van het Gentse OCMW.

In 2014 werd Evita verkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Daar focuste ze zich op de dossiers werkbaar werk, armoedebestrijding en gelijke kansen. Ze schreef het boek ‘Gezonde loopbanen’ over loopbanen van de toekomst, aan de hand van  getuigenissen.  

Na de verkiezingen van 2019 zette Evita haar werk in de Kamer verder, met inzet op de thema’s werkbaar werk en pensioenen, armoedebestrijding en sociale zaken.

In mei 2022 maakte Evita de overstap naar het lokale beleid in haar geliefde thuisstad Gent. Ze volgde Elke Decruynaere op als schepen in sectoren die, in de nasleep van de coronacrisis, veel uitdagingen ondervinden. Dat gebeurt op inhoudelijk maar ook op structureel vlak, denk maar aan het lerarentekort of het tekort aan kinderbegeleiders. Evita staat in heel nauw contact met de teams op de vloer en is hun spreekbuis in Vlaanderen, waar veel hefbomen liggen. Haar kompas richt zich op gelijke kansen, armoedebestrijding en inclusie.