Eerste van 162 nieuwe, publieke elektrische laadpalen ingehuldigd

Afgelopen dinsdag werd aan P+R De Bourgoyen de eerste van 162 nieuwe, publieke elektrische laadpalen ingehuldigd door schepenen Heyse en Watteeuw. Dit symbolische moment moet een kantelmoment worden in de omschakeling naar een meer milieuvriendelijke mobiliteit in Gent. Schepen Heyse: “Om de transitie naar schonere mobiliteit te ondersteunen, zullen de meest vervuilende (diesel)wagens vanaf 2020 uit de binnenstad geweerd worden door het instellen van een Lage Emissiezone. Op langere termijn streven we naar uitsluitend wagens vrij van fossiele brandstoffen, waarbij elektrische wagens van groot belang zullen zijn.”

"Het stimuleren van elektrische wagens moet ook gezien worden in een totaal mobiliteits- en parkeerbeleid, waarbij we vooral inzetten op minder autokilometers. Daarom dat we bij de uitrol van laadpalen in Gent primair inzetten op P+R’s, autodeelclusters en buurtparkings” zegt schepen Filip Watteeuw.

Uiteraard wordt daarbij ook ingezet op minder autokilometers. De laadpalen worden daarom primair ingezet op P+R’s, autodeelclusters en buurtparkings. De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid en gebeurt i.s.m. Eandis. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen. Eigenaars van een elektrische auto kunnen de kosteloze plaatsing van een laadpaal in hun buurt aanvragen via een online webtool. Stad Gent voorziet ook subsidies voor elektrische deelwagens of voor bedrijven die een publiek toegankelijke elektrische laadpaal installeren op eigen terrein. ​

Tags: