Een warm huis, geen overbodige luxe

Met de winter voor de deur is een goed verwarmd huis geen overbodige luxe. Of toch?

Al jaren voorziet de Vlaamse overheid een minimale levering van aardgas voor mensen met een budgetmeter. Zo’n meter wordt geplaatst bij mensen die niet langer terecht kunnen bij een commerciële energieleverancier. Toch blijkt uit cijfers van VVSG dat slechts 15% van hen gebruik maakt van deze winterpremie. Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock wil dat de toekenning van de premie nog pro-actiever aangepakt wordt.  

 

Het OCMW Gent doet grote inspanningen om de communicatie rond deze maatregel te verbeteren. Via verschillende kanalen (huisbezoeken, zitdagen, maatschappelijk werkers,…) én een brief worden Gentenaars geïnformeerd over deze premie.

Iedereen die vorig jaar een premie minimale levering kreeg of gedurende één maand geen oplading van zijn budgetmeter deed, krijgt een brief in de bus met informatie over deze maatregel. Ook wie in collectieve schuldbemiddeling is bij een schuldbemiddelaar van OCMW Gent, wordt aangeschreven.

Liliane: “Dankzij deze inspanningen bereikte het OCMW vorige winter bijna 30% van de mensen met een budgetmeter voor aardgas. Dat is het dubbele van het Vlaamse gemiddelde van 15%. Maar voor een echt sluitende oplossing moeten we naar Vlaanderen kijken en er voor pleiten dat deze winterpremie aardgas automatisch wordt toegekend aan elke persoon met een budgetmeter.”

Tags: