Een nieuwe toekomst voor de 'fly-over (B401-viaduct) in Gent

De Stad Gent zal een Verkennend Ruimtelijk Onderzoek uitvoeren voor het B401-viaduct. Dit onderzoek zal een aantal scenario’s uitwerken over de toekomst van het viaduct. Ook de randvoorwaarden rond mobiliteit worden in kaart gebracht. De doelstelling van de studie is dat er op korte termijn een duidelijk en gedragen projectconcept komt voor de toekomst van het B401-viaduct.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: "De fly-over is een autosnelweg midden in de stad. Tegelijk gaat het over een enorme oppervlakte waar enorm veel prachtige alternatieven voor te bedenken zijn. Op dit moment zorgt de fly-over voor geluidsoverlast en enorm veel fijn stof. Hier moet iets aan gedaan worden, dat is de enige manier om de leefbaarheid van Gent te garanderen. We gaan nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Of het viaduct geheel of gedeeltelijk weg kan, wat de impact daarvan is en wat er dan in de plaats moet komen, zal dus nog moeten blijken. Maar dat hopen we dan te weten tegen de zomer van 2018." aldus schepen Filip Watteeuw.

 

Tags: