Een nieuw circulatieplan voor meer leefkwaliteit en een betere bereikbaarheid van de Gentse binnenstad

Op 7 januari 2016 wordt het nieuwe circulatieplan voor de Gentse binnenstad voorgesteld aan de gemeenteraad op een themacommissie die integraal gewijd is aan dit plan (klik hier voor het Circulatieplan Binnenstad Gent). Met dit circulatieplan, dat een onderdeel is van het nieuwe Mobiliteitsplan voor Gent, zet de Stad Gent opnieuw een historische stap op het vlak van mobiliteit. Het circulatieplan biedt creatieve, vooruitstrevende oplossingen voor de binnenstad waarbij leefkwaliteit en bereikbaarheid hand in hand gaan. Dit circulatieplan zal ingevoerd worden op 3 april 2017.

 

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘We houden van Gent omdat onze stad uniek is. Het is een ‘wereldstad op mensenmaat’: creatief, authentiek, dynamisch, eigenzinnig, een tikkeltje rebels zelfs, maar altijd goed van hart. Het is een stad waarin veel ‘beweegt’. Letterlijk en figuurlijk. En dat moet zo blijven. Het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad gaat daar voor zorgen. Want ons vastrijden is uiteraard geen optie.’

 

Het circulatieplan is authentiek: we kennen onze sterktes en gebruiken die. Het water in onze stad bepaalt de nieuwe bereikbaarheid van de binnenstad mee. Op vele plaatsen is dat water de natuurlijke scheidingslijn tussen de verschillende sectoren. Onze rijke geschiedenis vraagt om meer waardering voor de Gentse ruimte. De oude stadsvesten vervullen een belangrijke functie in het nieuwe circulatieplan. Het rebelse karakter van het mobiliteitsplan laat zich zien in de keuzes die gemaakt worden. Het zijn de enige juiste keuzes om de gezelligheid van onze stad te behouden. Meer nog: een goeie mobiliteit zorgt voor een hogere levenskwaliteit. Daarom nemen we iedereen mee in dit verhaal. Jong of oud, klein of groot, snel of traag, bewoner, ondernemer, klant of bezoeker: iedereen heeft ademruimte nodig.

 

 

Zes sectoren en een groter voetgangersgebied

Grondige analyse heeft uitgewezen dat er te veel doorgaand autoverkeer is in de binnenstad dat er geen bestemming heeft. Het circulatieplan verdeelt de binnenstad in zeven zones: zes sectoren (klik hier voor kaart) en het voetgangersgebied. Wie naar de stad komt, zal dat in de toekomst vlotter kunnen dan vandaag – op voorwaarde dat er goed wordt nagedacht over de beste manier om dat te doen. In en tussen deze sectoren wordt de circulatie voor autoverkeer gewijzigd waar nodig. Dit zal leiden tot een afname van het aantal bewegingen met de auto in die binnenstad. Fietsers zullen veel comfortabeler door de binnenstad kunnen rijden omdat de belangrijkste fietsassen zullen ontlast worden van autoverkeer en het openbaar vervoer zal een valabel alternatief worden omdat het sneller en stipter zal zijn. De automobilisten die een bestemming hebben in de binnenstad, zullen er vlotter geraken dan vandaag.

 

Het voetgangersgebied wordt aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast komen er autoluwe straten bij, waar voetgangers, fietsers (en soms openbaar vervoer) prioritair zijn. Voor een beperkt aantal straten wordt geopteerd om ze het statuut van verkeersvrije straat te geven. Een aantal handelsassen zullen tijdens bepaalde periodes van de dag exclusief voor voetgangers voorbestemd worden. Het voetgangersgebied blijft uiteraard bereikbaar met de auto voor wie in het voetgangersgebied woont, moet leveren, moet verzorgen, enz. Hiervoor wordt heel het vergunningenbeleid opnieuw uitgewerkt. Dit zal gehandhaafd worden door een combinatie van ANPR-camera’s (die nummerplaten van auto’s kunnen herkennen) en vaste en dynamische palen.  

 

Flankerende en versterkende maatregelen voor het slagen van het circulatieplan

Er wordt momenteel samen met bovenlokale mobiliteitspartners zoals het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn een doorstromingsstudie uitgevoerd waarbij verschillende kruispunten op de stadsring op hun bijkomende capaciteit worden onderzocht om op basis van de resultaten aanpassingen door te voeren. Aangezien de stadsring zijn functie als verdeler van het binnenstedelijk verkeer nog meer opneemt, is dat noodzakelijk. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor een betere geleiding van verkeer uit de Gentse regio naar de R4. De Stad Gent beschikt ook over een verkeerscentrum dat de autoverkeersstromen dynamisch monitort en tot op zekere hoogte aanstuurt.

Voor veel mensen die de binnenstad willen bereiken, zal er een alternatief geboden worden door extra Park&Rides, Park&Bikes en Park&Walks in te richten. Deze worden voorzien van aansluitingen met het openbaar vervoer, shuttlebussen, fietsenstallingen of leenfietsen.

 

Het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad zal worden ingevoerd op 3 april 2017. De Stad wil de verschillende doelgroepen goed informeren en voorbereiden op de vele veranderingen. In een eerste fase ligt de klemtoon op informatie over de bedoelingen en de praktische details van de geplande maatregelen. Het nieuwe webplatform stad.gent/mobiliteitsplan dat vandaag online gaat, geeft nu al een eerste reeks antwoorden op de meest gestelde vragen. Het bundelt de beschikbare informatie over het globale mobiliteitsplan, het circulatieplan en het parkeerplan. De kaarten met de voorziene ingrepen per sector zijn er te vinden. Dit platform wordt de komende maanden verder uitgebreid met informatie op maat van de aparte doelgroepen en sectoren, onder meer met bereikbaarheidsfiches, (digitale) kaarten en een vergelijkende routeplanner. Dit maakt het voor iedereen eenvoudiger om de impact van de geplande veranderingen te begrijpen en in te schatten en op basis daarvan zelf gerichte mobiliteitskeuzes te maken.

Eind februari 2016 zal de Stad een uniek mobiliteitsnummer lanceren. Daarop zullen mensen telefonisch terecht kunnen met al hun vragen over het mobiliteitsplan.

 

Om het effect op de bereikbaarheid en de leefbaarheid op te volgen zal er over een periode van drie jaar gemonitord en geëvalueerd worden. Zo zal men eind 2016 een voormeting doen, om daarna drie jaar na elkaar een nameting te doen. Dit zal elk jaar resulteren in een voortgangsrapportage van het circulatieplan.

 

Informatie

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. 09 266 28 00,
fax 09 266 28 99, e-mail [email protected]

 

 

Tags: