Een hart voor vluchtelingen verdient onze steun.

Chris Maryns-Van Autreve – Gemeenteraad – 26 september 2016 – Tussenkomst bij Subsidieovereenkomst voor de coördinatie van materiële hulp aan kwetsbare Gentenaars voor werkingsjaren 2016-2018


De vzw Een Hart Voor Vluchtelingen voor biedt al ruim 2 jaar hulp aan vluchtelingen en kwetsbare Gentenaars. De vereniging is intussen gehuisvest in de Forelstraat in een magazijn dat het OCMW ter beschikking stelt. Dit project is vlug en sterk gegroeid: begonnen vanuit enkele vrijwilligers, kan de vzw nu rekenen op een 45-tal Gentenaars die vrijwillig binnengebrachte goederen verzamelen, sorteren en in basispakketten ter beschikking stellen. Onder hen trouwens een aantal nieuwkomers die zich nu op hun beurt inzetten voor anderen. Gezien de snelle groei is professionele coördinatie meer dan wenselijk.


Kersvers Groen raadslid Chris Maryns-Van Autreve, die tijdelijk Bram Van Braeckevelt vervangt tijdens zijn vaderschapsverlof, steunde enthousiast de overeenkomst met de vzw. Een werkingssubsidie voor een periode van 2 jaar wordt toegekend. Chris stelde dat dergelijk burgerinitiatief, gebaseerd op solidariteit, deze aandacht en steun van de Stad verdient. Het aansturen van het vrijwilligersteam, het beheer van het gebouw en het overleg met andere organisaties wordt immers best professioneel gedaan, maar zonder de spontane inzet en solidariteit van zoveel vrijwilligers af te remmen.
 

Tags: