Een dementievriendelijke stad voor alle Gentenaars

Op het BCOZ (Bijzonder Comité Ouderenzorg) van 13 juni werd het project ‘Dementievriendelijk Gent’ voorgesteld. Bedoeling is een zorgnetwerk op te zetten met als doel dat personen met dementie zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Een brede waaier van zorgorganisaties zoals de woonzorgcentra van het OCMW, de lokale dienstencentra, de 4 Gentse ziekenhuizen, de mutualiteiten, thuiszorgdiensten, … participeren aan dit project. In dit kader werd op 25 mei het Inloophuis Dementie geopend in buurtcentrum De Vaart in Gentbrugge. Het inloophuis richt zich tot mensen met dementie die er terecht kunnen voor lotgenotencontacten, tot hun mantelzorgers en iedere andere burger die vragen heeft over dementie. Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya uitte zijn appreciatie voor beide projecten, een mooi resultaat van de samenwerking tussen alle betrokken partners. Maar Cengiz toonde zich tevens bezorgd over het bereiken van ouderen met een migratieachtergrond. OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) had begrip voor deze bezorgdheid en vroeg de diensten alle mogelijkheden te onderzoeken om met dit project álle Gentenaars te bereiken, bvb via anderstalige infobrochures.

Tags: