Een 'boom-vriendelijke' overheidsopdracht

De Groen-fractie maakt al langer een punt van de aankoop van duurzaam hout. Niet altijd evident, maar met een nieuwe overheidsopdracht zet de Stad weer een stap vooruit, tot tevredenheid van Cengiz Cetinkaya.


Bij de goedkeuring van dit bestek op de gemeenteraad begon Cengiz met enkele globale beschouwingen, om het nut van dergelijk “bos-vriendelijk” bestek aan te tonen. Ongeveer 30% van het aardoppervlak bestaat uit bos. Bossen zijn hoogst noodzakelijk tegen de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.  Elk jaar verliezen we meer dan 13 miljoen hectare bos.

We hebben er dus alle belang bij om hout aan te kopen uit duurzaam beheerde bossen. Als lokale overheid kunnen en moeten we ons daarom inzetten om zo duurzaam mogelijk aan te kopen. Zeker omdat de overheid in deze een voorbeeldrol op zich kan nemen, en leveranciers kan aanzetten en stimuleren om meer in te zetten op verkoop van hout uit duurzaam beheerde bossen.

En dat is wat de Stad doet met dit bestek. Gecertificeerd hout (hout met het FSC- of PEFC-label)  is de regel. Niet-gecertificeerd hout kan slechts nog uitzonderlijk gebruikt worden en met een grondige motivatie, bvb bij een herstelling om technische reden.

Cengiz beseft dat dit bestek enkel hout omvat dat door de Stad rechtstreeks aangekocht wordt. De grootste hoeveelheid wordt natuurlijk aangekocht en gebruikt in individuele bestekken voor bouwwerken. Maar ook daar werden recent goede afspraken over gemaakt.

Tags: