Een ambitieuze mobiliteitsvisie voor een meer leefbare stad

Het Gentse mobiliteitsplan vormt een belangrijk onderdeel van de (beleids)transitie naar een meer leefbare stad. De voetgangerszone verdubbelt in omvang en Gent wordt omgebouwd tot een heuse fietsstad met een forse investering in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur.
 

Het openbaar vervoer krijgt een betere doorstroming. Tegelijkertijd zal het doorgaande autoverkeer uit de stadskern geweerd worden via het Circulatieplan. Op deze manier wordt er nog meer ruimte gecreëerd voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Tine Heyse: “Als schepen van Milieu steun ik het Circulatieplan voluit. Met dit plan neemt Stad Gent een kwantumsprong richting een meer leefbaar Gent en wordt de aan verkeer gerelateerde uitstoot van roet en fijn stof aangepakt. Bovendien wordt er de komende jaren verder werk gemaakt van een schonere automobiliteit via de uitrol van een netwerk van elektrische laadpalen en de invoering van een lage-emissiezone vanaf 2020.”

Tags: