Eandis: Groen en Gents verzet werkt

Dirk Holemans – Gemeenteraad – 27 september 2016 – Reactie op de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger stad Gent in de algemene vergadering van Eandis 

 

Drie maand geleden leek alles erop dat de Eandis deal met de Chinese partner zomaar zou passeren. In de Gentse gemeenteraad van juni stelde enkel de Groen-fractie vragen, onder meer of de piste van burgerparticipatie was onderzocht. Op de gemeenteraad afgelopen dinsdag is deze kritische houding tegen het bestaande dossier bevestigd door de Gentse gemeenteraad. Die besliste dat Gent aan Eandis vraagt om het dossier uit te stellen. Als dat niet gebeurt stemt Gent tegen.

Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans is tevreden met de evolutie van het debat. Het toont de veerkracht van onze democratie: een dossier waarvan iedereen dacht dat het beslist was zit plots in het brandpunt van het maatschappelijk debat. Dat is het resultaat van de inzet van heel veel mensen, stelde Dirk: Groen schepen Tine Heyse, mensen uit het middenveld, economen en professoren, moedige mensen in andere politieke partijen. De kritiek op dit dossier viel niet meer te negeren: dit is een dossier waar geen goede kant aan is. Holemans pleitte om werk te maken van een toekomstgerichte piste waarbij burgers zich, samen met gemeentelijke pensioenfondsen, kunnen engageren voor een duurzaam energienetwerk. We geloofden als enige en geloven vandaag met velen dat er wél een alternatief mogelijk is.

Dirk nam, niet als enige trouwens, ook de positie van het Antwerpse Stadsbestuur op de korrel. Niet ten onrechte, zo bleek gisteren. Antwerpen liet immers in de fusieovereenkomst een verschillend (lees: lager) tarief als opschortende voorwaarde opnemen. Kan niet, oordeelde de VREG ( de vlaamse ‘energiewaakhond’), de fusie laat slechts één tarief toe over het hele netwerk. Meteen staat niet alleen de fusie, maar ook de intrede van een private partner op losse schroeven.


 

Tags: