Duurzame feesten = plezante feesten

De Gentse Feesten worden steeds duurzamer door het gebruik van meer herbuikbare bekers op de pleinen, minder afval en  minder geluidsoverlast voor de bewoners. De feesten worden kindvriendelijker, maar aan de diversiteit moet nog gewerkt worden.

Tijdens de Themacommissie Gentse Feesten was iedereen het er over eens dat de voorbije editie ondanks de terreurdreiging bijzonder geslaagd was. De feesten waren er weer eerst en vooral voor de Gentenaars. De inzet van de Stad op duurzame feesten loont: met Baudelo kwam er een nieuw plein bij met herbruikbare bekers en dat zorgde voor heel wat minder veegvuil. Gemeenteraadslid Sara Matthieu gaf aan blij te zijn met die evolutie en het voornemen om in 2018 enkel nog voor herbruikbaar te gaan. Ook het aantal klachten omwille van geluidsoverlast is sterk afgenomen, we zorgen steeds meer voor leefbare feesten voor de bewoners. De gratis toiletten waren vanaf dit jaar ook genderneutraal, tot ieders tevredenheid. De Groen-fractie heeft immers steeds gestreden voor gelijke plasrechten. Sara gaf nog aan dat ze blij was met de inspanningen om de feesten kindvriendelijk te maken, maar dat er nog werk aan de winkel is op het vlak van diversiteit. Ook een lange termijnvisie met meerjarensubsidie ism de pleinorganisatoren en het vooruitzicht van op termijn cashless Gentse Feesten stipte ze aan als aandachtspunten. 

Tags: