Doorgangswoningen, een stand van zaken

De vluchtelingenstroom is wat minder geworden, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel wat mensen zijn die, op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek zijn naar een dak boven het hoofd. Onze stad moet zich voor hen blijven openstellen, vindt fractieleider Bram Van Braeckevelt. Bram informeerde bij bevoegd schepen Rudy Coddens naar een stand van zaken van de doorgangswoningen. Dit zijn leegstaande sociale woningen die ter beschikking staan voor de tijdelijke opvang van erkende vluchtelingen, zodat die mensen meer tijd krijgen om een eigen woonoplossing te vinden.

Op vandaag zijn er 9 doorgangswoningen in huur genomen door het CAW, waarvan er 8 momenteel verhuurd zijn. De negende woning is momenteel onbewoonbaar door een technisch probleem (waterlek). De verblijfstermijn in een doorgangswoning is maximaal 4 maanden, maar kan uitzonderlijk verlengd worden met 2 maanden.

Oorspronkelijk waren de doorgangswoningen enkel bedoeld voor erkende vluchtelingen die de Gentse opvangstructuur moesten verlaten zonder woonoplossing; het gaat dan vooral om mensen die de extra opvanginitiatieven (zoals de Reno-boot) moesten verlaten zonder een oplossing. Zij blijven de prioritaire doelgroep. Maar ook erkende vluchtelingen die nood hebben aan een grotere woning door gezinshereniging of die zich in een precaire woonsituatie bevinden, kunnen nu een aanvraag indienen. Sinds de start van het project, met een eerste bewoning in 2016, maakten al 22 gezinnen of alleenstaanden gebruik van een doorgangswoning. Quasi alle bewoners vonden in de voorziene tijd een andere woning. En dat is een goed resultaat, vindt Bram. Deze woningen stonden vooraf  immers leeg, in afwachting van meer grondige renovatie.

Tags: