Diversiteitscampagne politie start behoorlijk

Een  weerspiegeling van de Gentse bevolking in het politiekorps versterkt het draagvlak van de politie en zorgt ervoor dat ze beter de stad en de Gentenaars kennen. Het is een nagel waar de Groen-fractie regelmatig op klopt. Gent is divers, het korps zou dat ook moeten zijn. Om meer Gentenaars toe te leiden naar het Gentse politiekorps startte een wervingscampagne 100% (Fl)ik. De campagne zet specifiek in op Gentenaars en nog meer specifiek op Gentenaars met een migratieachtergrond. Zo werd er bvb. duiding gegeven op een bijeenkomst van de vereniging van de Gentse moskeeën.

Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt sprak zich al eerder positief uit over deze integrale wervings- en begeleidingsaanpak en vroeg de stand van zaken op. Op drie jobavonden zijn 444 mensen komen opdagen. Hiervan waren er minstens 40% Gentenaar en 30% hadden een migratieachtergrond. Behalve deze info-avonden wordt ook werk gemaakt van de begeleiding om de selectieproeven te halen. Naast de focus op fysieke en mentale uitdagingen, worden er daarom ook taalcursussen georganiseerd deze zomer.

Het is nu nog te vroeg om te weten hoeveel Gentenaars er precies zullen doorstromen naar het korps. Naast de selectieproeven blijft de politiezone ook de keuze van de kandidaat zelf, maar dit hangt ook af van het federale beleid rond politie-inzet. Het is alvast wel duidelijk dat dergelijke integrale aanpak de drempel verlaagt voor Gentenaars, ook met migratieachtergrond, en dus een meer structurele aanpak verdient. 

Tags: