Diversiteit bij Gentse Flikken dichterbij

Gent is divers en kleurrijk. De weerspiegeling van de Gentse samenleving bij de Gentse flikken is cruciaal voor het creëren van draagvlak bij alle Gentenaars. Daarom kaartte Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt al meermaals aan dat het Gentse politiekorps diverser kan en moet. Ook de korpschef erkent dit.

De verschillende inspanningen ten spijt, lukte het de voorbije aanwervingsronde ook niet om de diversiteit binnen het korps te vergroten. Daarom lanceert de politie voor de volgende aanwervingsronde een rekruteringscampagne "100% (fl)ik"  gekoppeld aan twee jobinfodagen, met als doel een divers publiek warm te maken voor een job bij de Gentse politie. Met deze campagne spreekt de Politie ook doelgericht Gentenaars aan met een migratieachtergrond  en ondersteunt hen bij hun sollicitatie. Bram Van Braeckevelt: "De weg is nog lang en er zullen nog veel stappen gezet moeten worden, maar dit is een zeer duidelijk en zichtbaar engagement van de Politie om werk te maken van een Gentser politiekorps. De resultaten worden opgevolgd, maar hopelijk zullen die er snel zijn."

Meer info op http://www.honderdprocentflik.be/

Tags: