Discriminatie op de werkvloer door plaatselijke overheden ontoelaatbaar

Vorige week maakte het Minderhedenforum ontstellende cijfers bekend over het toestaan van discriminatie door dienstenchequebedrijven en PWA's op vraag van het cliënteel. Meer dan 60% zou ingaan op de vraag om 'geen allochtoon te sturen'. Niet alleen de reguliere dienstenchequebedrijven, maar ook de lokale overheden pleiten schuldig volgens het onderzoek. Niet aanvaardbaar voor Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt en hij haalde het onderzoek aan op de laatste bestuursvergadering van PWA Gent. Het Gentse agentschap heeft in zijn opdrachtverklaring het gelijkheidsprincipe opgenomen en koos bewust voor consulenten met buitenlandse roots om de alertheid voor mogelijke discriminatie en sociale controle te verhogen en ook om het personeel hierover te vormen. Bovendien bestaat er een non-discriminatiecode via het gebruikersreglement. De Raad van Bestuur volgde voltallig het standpunt dat op de vraag naar discriminatie nooit kan ingegaan worden en dat de consulenten hierin gesteund worden, tot tevredenheid van Bram.