Dienstverlening aan senioren van vreemde komaf: een moeilijk maar geen onmogelijk verhaal

Gentse senioren met een migratieachtergrond zijn te lang een “onbereikbare” doelgroep gebleven van het Gentse OCMW. De Groen-fractie kaartte dit hiaat in de publieke dienstverlening in het verleden vaak aan en maakte er een punt van dat dit bestuur er werk van zou maken. Groen OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya, zelf van Turkse komaf, trok persoonlijk mee aan de kar en vroeg op de voorbije OCMW-raad naar tussentijdse resultaten van het project 'senioren met een migratieachtergrond'.


“In het verleden leken ze in Gent wel een vergeten doelgroep, de senioren met een migratieachtergrond; te moeilijk, niet bereikbaar of geen interesse, heette het. Met de nota 'Senioren met een migratieachtergrond' wou dit bestuur werk maken van de dienstverlening aan deze senioren. Ook maar logisch, als je weet dat in de toekomst heel wat mensen van vreemde afkomst hier oud zullen worden. Wij moeten in eerste instantie zelf naar hen toegaan, tot ze zelf de weg naar ons vinden” vat Groen-OCMW raadslid Cengiz Cetinkaya de doelstellingen van dit bestuur samen. Het Gentse OCMW zou zelf naar de senioren toegaan, via zitdagen in hun vertrouwde omgeving, zoals zelforganisaties van Gentenaren met een migratieachtergrond, vrouwenorganisaties of moskeeën.


De resultaten zijn alvast veelbelovend. In drie jaar tijd zijn al meer dan 280 extra Gentenaren bereikt. “Zowel de diensten van het OCMW, als de verenigingen geven duidelijk aan dat het project erin slaagt deze Gentse senioren nu wel te bereiken die voorheen via de reguliere werking niet werden bereikt” stelt Cetinkaya. “Het lijkt een vanzelfsprekend idee, maar dat was het drie jaar geleden zeker niet. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan, en daar moeten we nu verder mee aan de slag”. Daarom zal het OCMW de zitdagen binnen de verenigingen verder uitbreiden. Ook zal er een extra personeelslid zich specifiek richten naar deze samenwerkingen en de kwetsbaarste groepen van Gent.


Cetinkaya benadrukt dat het werk nog maar begint. “Naarmate we meer Gentse senioren van vreemde komaf bereiken, moeten we ook voor zorgen dat ons aanbod is afgestemd op ieders noden.” Zo richt een groep vrijwilligers binnen het lokaal dienstencentrum de Thuishaven zich specifiek op het betrekken van senioren met een migratieachtergrond. En krijgen de personeelsleden extra vorming over omgaan met senioren met een migratieachtergrond. “En zo hoort het ook”, besluit Cetinkaya. “Publieke dienstverlening hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. En als we daarin slagen, varen alle Gentenaars daar wel bij!”
 

 

Contact:
Cengiz Cetinkaya – OCMW-raadslid
0484 52 23 35
[email protected]
 

Tags: