Dienstenbedrijf werkt

De drempel tot de arbeidsmarkt verlagen voor wie het nodig heeft, is een speerpunt voor Groen Gent.  Niettegenstaande vooral Vlaanderen de hefbomen in handen heeft, zou de Stad met een eigen Gents Dienstenbedrijf Sociale Economie ook zijn verantwoordelijkheid opnemen, zo was voorzien in het Bestuursakkoord. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt volgt de ontwikkelingen nauwgezet op. Bram was dan ook aanwezig op de officiële lancering van het Dienstenbedrijf, net voor de paasvakantie.  Werkervaring opdoen door waardevolle taken uit te voeren staat centraal, kon Bram tevreden vaststellen.
 

De verschillende afdelingen stelden zichzelf voor. De personeelsleden werken in de sociale en personeelsrestaurants, voeren netheidstaken uit op straat en in parken, houden publiek sanitair proper, herstellen dienstfietsen, doen herstellingswerken en verhuizingen bij mensen met een laag inkomen.


Bram was enthousiast over de cijfers die schepen van Werk Coddens (sp.a) voorstelde. Een greep uit de cijfers van het gedane werk in het afgelopen jaar:

  • De afdeling Onderhoud Openbaar Domein veegde 650 straten schoon en versleet daarbij 400 borstels. Per man of vrouw vegen ze zo’n 6 km straat per dag proper.
  • De afdeling Fietsatelier onderhield en herstelde 2.500 fietsen in 2016 en plakte 1.075 lekke banden.
  • In de afdeling IKook (catering) maakten ze 58.445 dagschotels klaar.
  • De afdeling Logistiek haalde al na één week ‘foodsavers’ 1,9 ton voedseloverschotten op bij de grote winkelketens, en herverdeelde die onder de sociale resto’s.
  • De afdeling Schoonmaak maakte 54 locaties van Stad en OCMW Gent schoon in 2016 .
  • De afdeling Bouw realiseerde 783 kleine opdrachten in de diverse gebouwen van Stad en OCMW Gent in 2016.

 

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk voor een afgebakende periode van 1 tot 5 jaar. Afhankelijk van hun vaardigheden en interesses komen ze terecht op één van de afdelingen. Gedurende deze periode worden ze intensief begeleid door technisch onderlegde collega’s. Daarnaast is er ook de nodige aandacht voor kennis van het Nederlands, omgang met collega’s, op tijd komen, afspraken naleven, zelfstandig werken, klantvriendelijkheid …

En tenslotte worden de werknemers, in samenwerking met andere stads- en OCMW-diensten, ook getraind in solliciteren en ondersteund in de zoektocht naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Bram besluit: "De trots en het enthousiasme van begeleiders en medewerkers spat er vanaf. Dan weet je dat het goed zit. Het loont om te investeren en mensen kansen te bieden."

Tags: