De stadsbouwmeester, een wijze uil?

Er is lang over gesproken, maar nu gaat het snel vooruit! Afgelopen maandag stond het profiel van de toekomstige stadsbouwmeester op de agenda van de gemeenteraad. De vacature is dus gelanceerd, bedoeling is om tegen begin oktober iemand aan te kunnen stellen.

Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans benadrukte in zijn tussenkomst dat het om een belangrijke functie gaat. Want in een stad waarvan de bevolking sterk groeit, is het belangrijk om goed om te springen met de ruimte. Hoe kunnen we bijvoorbeeld nieuwe woningen realiseren zonder extra open ruimte aan te snijden? Hoe kunnen we verschillende functies - denk aan wonen, winkelen en werken - verweven op een kwaliteitsvolle wijze?

Dat zijn maar enkele voorbeelden van vragen die vereisen dat er stadsbrede debatten komen over duurzame stedenbouw, over de kwaliteit van nieuwe architectuur, over nieuwe grote projecten.

Juist daar zal de stadsbouwmeester een cruciale rol spelen, zoals blijkt uit het goedgekeurde profiel. Dirk is erg tevreden dat het stadsbestuur de lat hoog legt. De persoon in kwestie moet uiteraard een deskundige zijn op vlak van architectuur en ruimtelijke planning, met ervaring die nationaal erkend wordt. Daarbovenop zoekt de Stad iemand met visie en autoriteit. Iemand die bruggen bouwt tussen verschillende stedelijke diensten en het lef heeft om zich op een positief kritische wijze te verhouden tussen stadsbestuur en administratie. Hij of zij moet nieuwe ideeën doen opborrelen en de creativiteit aanzwengelen zodat er out of the box gedacht wordt. Zo vervult de bouwmeester een belangrijke rol in het behouden en verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.

In de gemeenteraad spraken verschillende raadsleden over ‘de zoektocht naar een witte raaf’. Dirk ziet liever ‘de komst van een wijze uil’, die ervoor zorgt dat het draagvlak in onze stad groeit voor hoge ambities op vlak van duurzame stedenbouw en architectuur. Zo evolueren we van projecten over ecowijken naar een ecostad.

Tags: