De stad blijft van iedereen

De stad is van iedereen, en moet dus ook bereikbaar zijn voor iedereen. En dat zal ook zo blijven, stelt Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia.  Zij werd de voorbije maanden door heel wat minder mobiele, ongeruste Gentenaars aangesproken.

Zeneb volgt de thema’s Welzijn en Gelijke Kansen op in de Gentse gemeenteraad. Heel wat senioren of hun familieleden en ook minder mobiele Gentenaars stelden haar de voorbije maanden de vraag of ze na de invoering van het Circulatieplan wel  nog in het centrum zullen geraken. Zeneb heeft begrip voor hun ongerustheid. Verandering brengt nu eenmaal enige ongerustheid teweeg. Zeker als je het al moeilijker hebt om je te verplaatsen. Maar de meeste mensen kon ze toch gerust stellen, zegt Zeneb.

Er worden immers heel wat specifieke maatregelen genomen, zodat het ook voor mensen die moeilijker te been zijn mogelijk  blijft om in de stad te geraken. En ook voor de zorgverstrekkers  die beroepshalve aan huis komen, werden bijkomende maatregelen getroffen. Op heel  wat vragen die mensen mij stelden, aldus Zeneb, zijn de antwoorden nu ook terug te vinden op www.stad.gent/mobiliteitsplan/welzijn. En wie met heel specifieke vragen zit, kan zich wenden tot de mobicoach (gegevens terug te vinden op dezelfde website). Tenslotte, besluit ze, is dit plan tot stand gekomen met veel participatie van heel wat burgers. En dus blijven in de toekomst waar nodig ook aanpassingen mogelijk. 

Tags: