De Reno sluit, wat nu?

De afgelopen weken schreven verschillende kranten over de aankomende sluiting van het vluchtelingenopvangcentrum Reno in Gent. De Reno sluit op 5 maart en voor die datum moeten de 242 huidige bewoners het centrum verlaten. De verantwoordelijkheid ligt bij Fedasil, zij zullen de bewoners, waaronder gezinnen met kinderen, verplaatsen naar andere opvangmogelijkheden in België. Groen OCMW-raadslid Evita Willaert en gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt hopen dat Fedasil dit met grote zorg zal doen. 

 

Bed, Bad, Brood & Begeleiding

Gent heeft altijd duidelijk gemaakt dat we een warme ontvangst willen bieden aan mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Een speciaal opgerichte Task Force coördineert de werking van de stad en het OCMW, het middenveld en de vele vrijwilligers en voorziet zo in een integrale begeleiding. “Mensen hebben langzaam een netwerk opgebouwd in Gent en kinderen raken gewend aan de nieuwe schoolomgeving. Het is dan ook heel jammer dat gezinnen van een nakende verhuis slechts drie dagen op voorhand op de hoogte worden gebracht”, aldus Evita. Goed nieuws is wel dat Fedasil heeft bevestigd dat het SOI, het Stedelijk Opvanginitiatief het aantal  plaatsen (verhoogd van 50 naar 85) mag behouden. De extra aandacht voor minderjarigen en vluchtelingen met verhoogde medische noden blijft bestaan.

 

We gaan door

OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) benadrukte dat de sluiting van de Reno niet het einde van een verhaal is. Meer en meer erkende vluchtelingen vestigen zich in Gent. Ondertussen zou het gaan over zo’n 1900 personen. Ook het aantal mensen die in het kader van  gezinshereniging naar hier komen groeit aan, tot zo’n 400. De Task Force blijft het beleid van de Stad aansturen, in verder overleg met de vrijwilligers die zich blijvend engageren. Op die manier wordt verder gebruik gemaakt van de opgedane ervaring en wordt de methodiek om vluchtelingen op te vangen versterkt. Bram Van Braeckevelt vroeg naar de stand van zaken op vlak van huisvesting. Er zijn vandaag geen prangende problemen en de doorstroomwoningen fungeren goed als tijdelijke woning in afwachting van een woning binnen de reguliere huisvesting. Dit kan ook alleen omdat er tegelijk heel wat Gentenaars mee actief naar een oplossing zoeken.  “Het blijft fantastisch om te zien hoeveel Gentenaren solidair de handen uit de mouwen steken om een menselijk perspectief te bieden. Samen maken we het verschil", aldus Bram Van Braeckevelt

 

Een warm afscheid

Evita was tevreden te horen dat een officieel afscheid plaats kon vinden. De Reno nam afgelopen weekend namelijk ook deel aan de nieuwjaarsreceptie van de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan, samen met alle andere partners en vrijwilligers. Later zal onderzocht worden hoe al deze vrijwilligers kunnen doorstromen ander vrijwilligerswerk.

 

De overgang van het ene naar het andere opvangcentrum is volledig de verantwoordelijkheid van Fedasil. Wel probeert Gent zo goed als mogelijk een dossier mee te geven waarin verschillende zaken worden meegegeven voor de nieuwe opvangstructuur, informatie omtrent  onderwijs, interesses, taalkennis, werkervaring, vrijwilligerswerk e.a. Dit maakt dat de nieuwe opvangstructuur een basis heeft om verder op te werken.

Tags: