De realisatie van het woonrecht is de beste preventie tegen kraken

Kraken, het beweegt de gemoederen. En terecht, je wil het niet meemaken plots krakers in je huis te vinden als je van vakantie terugkomt bijvoorbeeld. Jammer genoeg grijpen rechtse partijen deze kwestie  aan om elke vorm van kraken te criminaliseren. De spijtige realiteit is echter dat mensen in extreme armoede soms onbewoonde panden moeten kraken uit noodzaak omdat er voor hen geen plaats is op de huidige woonmarkt. We betreuren dit maar beseffen ook dat strafrechterlijke vervolging hier geen structurele oplossing biedt.

Groen heeft hier een duidelijke visie: het is onaanvaardbaar dat mensen bewoonde panden kraken, daar moet je hard tegen optreden. Kraken van onbewoonde panden uit noodzaak willen we ook vermijden, daar is preventie het beste middel voor. In feite is het eenvoudig: de realisatie van het woonrecht voor iedereen is de beste preventie tegen kraken, dakloosheid laten betijen het tegendeel.

Daarom heeft Groen op de gemeenteraad voorgesteld om een taskforce woonrecht op te richten. Dit kan toelaten dat het stadsbestuur samen met het middenveld en de hulpverleners op het terrein in dialoog gaan over de mogelijke maatregelen om de onderkant van de woonmarkt te versterken. Op die manier kunnen we zoeken naar bijkomende tijdelijke woonoplossingen en naar meer structurele inspanningen voor de meest kwetsbare groepen op de woonmarkt. Want Iedereen in deze stad moet kunnen wonen.  

Lees Dirks volledige tussenkomst.


Tags: