De beste garantie tegen kraken

Naar aanleiding van het kraken van een pand in de Gentse Holstraat, kwam een nationaal debat op gang. Wat daarbij opviel was dat de meeste politieke partijen zich vooral richten op het repressief beteugelen van kraken, bijna niemand stelt zich de vraag waarom mensen kraken en hoe we dit kunnen voorkomen.

Juist daarom richtte Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans zich in zijn tussenkomst ook op dit preventieve luik, zonder evenwel de bestaande problematiek uit de weg te gaan. Hij herhaalde dat Groen tegen het kraken is van panden die leegstaan in afwachting van renovatie, van huizen die leegstaan omdat de bewoner in het ziekenhuis verblijft of met vakantie is. Tegelijk is Groen geen voorstander van het criminaliseren van kraken als daarbij niemand geraakt wordt in zijn woonrecht. Het kraken van een langdurig leegstaand pand kan geregeld worden via een burgerlijke procedure en hoeft geen plaats te krijgen in het strafrecht. 

Dirk uitte zijn verwondering over de motie die raadslid Veli Yüksel (CD&V) voorstelde waarin Gent de federale regering oproept om snel werk te maken van een gepaste regelgeving over kraken. Dat staat namelijk al jaren in het regeerakkoord van de federale regering maar bleef dode letter. Nog maar pas bereikte minister  Koen Geens (CD&V), naar aanleiding van dit verhitte debat over het kraakdossier, hierover trouwens een akkoord binnen de regering. Dat maakt zo'n motie uiteraard overbodig. Het federale parlement moet nu bekijken of de voorgestelde regeling voldoet of niet.

Maar wat is nu de beste preventie tegen kraken? Volgens Dirk zijn dit volgende elementen:

·        genoeg woningen

·        van voldoende kwaliteit

·        en betaalbaar, zodat iedereen over een woning kan beschikken

Iedereen die nu al de hele tijd roept dat kraken een schande is, zou met evenveel vuur moeten opkomen voor een doortastend woonbeleid, betoogde Dirk verder. Voor een beleid dat discriminatie keihard aanpakt. Voor een beleid dat ervoor zorgt dat er geen gezinnen meer op de dool zijn in deze stad omdat ze geen plek vinden op de lokale huurmarkt. Voor een beleid dat de structurele onderfinanciering van de sociale huisvesting aanpakt.

Dirk kijkt hiervoor expliciet naar Vlaams minister van Wonen Homans (N-VA) die bevoegd is voor het beleid inzake sociale huisvesting. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn sinds 2011 met meer dan 100.000 gestegen. En ondertussen maken sociale huisvestingsmaatschappijen, zo bleek onlangs nog uit een studie, verlies wanneer ze investeren in nieuwe projecten. Het is het woonbeleid van de Vlaamse regering dat kraakt, merkte Dirk op, en dat treft heel veel mensen in hun woonrecht, elke dag meer en meer.

 

De groene visie is dus helder: Groen verzet zich tegen alle zaken die mensen treffen in hun woonrecht, en dus ook tegen het kraken van bewoonde panden, ook als die bewoners tijdelijk elders verblijven.

En Groen dringt erop aan dat elk overheidsniveau maximaal initiatieven neemt die het grondrecht op wonen garandeert. Dit stadsbestuur en het OCMW leveren hier heel wat inspanningen. Dirk verwees hierbij concreet naar het initiatief rond Instapwonen, dat gezinnen in een precaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet. Dankzij dit initiatief is er zicht op een menswaardige oplossing voor het concrete geval van kraken in de Holstraat. Op alle niveaus moeten bestuurders initiatieven nemen zodat op termijn iedereen kan instappen op de reguliere woonmarkt.

Tags: