Dampoort Knapt verder Op

Voor sommige mensen met een beperkt budget is een woning huren niet altijd mogelijk. Om toch maar een dak boven het hoofd te hebben, kopen sommige mensen daarom een goedkope woning in bedenkelijke staat. Het project 'Dampoort Knapt Op' wil deze 'noodkopers' in de mogelijkheid stellen om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Na een positieve evaluatie in september 2016, hebben Stad en OCMW Gent samen besloten opnieuw middelen vrij te maken om het project verder te zetten. Er wordt 330.000€ voorzien om 11 woningen te renoveren. Net zoals vorige keer komen deze middelen in een rollend fonds terecht. Dat betekent dat bij verkoop van hun woning, de eigenaars de subsidie moeten terugbetalen. Op die manier kan een nieuw gezin gebruik maken van de financiële steun. Bijkomend is er ook 77.000€ voorzien voor de begeleiding tijdens het project.

“Dit bij aanvang gedurfd, vernieuwend maar vooral succesvol project wordt nu uitgebreid, en dat ondersteunen wij ten volle” stelt OCMW-raadslid Liliane De Cock. “Het project wordt uitgevoerd door vele partners (Samenlevingsopbouw, ReGent, SIVI) die samen voor een volledige omkadering zorgen.” Het project blijkt ook een positief effect te hebben op de leefbaarheid en samenhang in de buurt. “Daarom hopen we dan ook dat dit buurtgebonden project als voorbeeld zal dienen en navolging zal krijgen, zowel in onze stad als elders” besluit Liliane.

Tags: