Dag van de leerkracht

Elke Decruynaere – 5 oktober 2016
 

5 oktober is de dag van de leerkracht. “Het belang van een enthousiaste leerkracht voor het opgroeien van een kind kan niet genoeg worden benadrukt” geeft schepen van Onderwijs Elke Decruynaere mee. “Om kinderen en jongeren nieuwsgierig, kritisch en met zelfvertrouwen te laten opgroeien, is het nodig dat ze aangemoedigd worden, gecorrigeerd, ondersteund en uitgedaagd. Elke dag opnieuw gaan heel wat leerkrachten deze gigantische uitdaging aan, met engelengeduld en hopelijk ook met duivels veel plezier.” Elke dag het vertrouwen verdienen dat ouders en leerlingen in je stellen: dat dwingt bewondering af. De Stad Gent wil dan ook deze professionals ondersteunen. Dat gebeurt door het Onderwijscentrum Gent. De komst hiervan was voorzien in het bestuursakkoord en dit schooljaar neemt het een vliegende start.

Het Onderwijscentrum heeft als doel leerkrachten bij te staan met heel concrete tips over belangrijke thema’s zoals het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten, kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid. Ook 'Brede School' vindt er zijn plaats. Het is nog nieuw, maar achter de schermen wordt heel hard gewerkt. De grote lancering zal voor januari zijn.
 

Tags: