Controle op verkeersveiligheid bij fietsstraten

In Gent blijft het aantal fietsers stijgen, dankzij alle verschillende maatregelen van schepen voor Mobiliteit Watteeuw. In 2018 komen er nog eens 8 extra fietsstraten bij. In de fietsstraten moeten voertuigen zich beperken tot 30 km/uur en mogen ze ook geen fietsers voorbij steken. Wie er vaak fietst, weet dat deze regels vaak dode letter blijven. Dit leidt niet altijd tot een gevaarlijke context, maar het handhaven van de regels kan problemen in de toekomst vermijden. Zeker in belang van jonge en kwetsbare fietsers is dit cruciaal. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt maakt van verkeersveiligheid al langer een prioriteit en kaartte dit aan bij de burgemeester.

Bram drong nogmaals aan bij de burgemeester om politie in te schakelen om de verkeersveiligheid te garanderen bij fietsstraten. De burgemeester beantwoordde de vraag van Bram positief: de politie werkt een fietsactieplan uit, in samenwerking met de Fietsambassade en de Fietsersbond. Daarin wordt aandacht besteed aan zowel rechten als plichten van fietsers, maar ook aan de houding van andere weggebruikers naar fietsers toe. Vanaf 2018 komen er dus politieacties in de fietsstraten.. Die acties zullen eerst sensibiliserend en later sanctionerend zijn. 

Bram Van Braeckevelt: "Ik pleit er al langer voor om de verkeersveiligheid in fietsstraten mee op te volgen. Dat dit er nu ook komt, versterkt Gent om verder te groeien als fietsende, verkeersveilige stad. "

Tags: