Conflictvrije kruispunten: ook in Gent?

De voorbije weken vielen drie dodelijke fietsongevallen te betreuren in Antwerpen. Ze vonden telkens op een kruispunt plaats, en tweemaal was een vrachtwagen betrokken. Een motie in de Antwerpse gemeenteraad om een ‘taskforce minder verkeersslachtoffers’ op te richten, werd jammer genoeg weggestemd. Wat doen we in Gent?

Tot op vandaag vielen er dit jaar in Gent gelukkig geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Sinds de invoering van het Circulatieplan zijn er 30% minder ongevallen in de binnenstad. Dat neemt niet weg dat we ook in Gent inspanningen moeten blijven leveren om de veiligheid van fietsers en zwakke weggebruikers te verbeteren. In een antwoord op vragen van Sara Matthieu gaf schepen Filip Watteeuw aan bereid te zijn waar mogelijk conflictvrije kruispunten te realiseren op de zwarte punten. Bijvoorbeeld door fietsopstelstroken te voorzien en de lichtenregeling zo in te stellen dat fietsers en vrachtwagens niet tegelijk groen krijgen. Er komt op korte termijn een werfcharter samen met de bouwsector om vrachtwagens te weren uit schoolomgevingen. De Stad investeert 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en we realiseren steeds meer schoolstraten. Maar ook de handhaving opdrijven is belangrijk. Want elk verkeersslachtoffer is er één teveel.


Tags: