Circulatieplan versterkt na intense dialoog met stakeholders

Filip Watteeuw – 14 juni 2016

 

Al sinds de debatavonden in het najaar van 2014 is de Stad Gent in voortdurende dialoog met allerlei stakeholders over het Mobiliteits- en Circulatieplan. Een recente reeks van gesprekken met bewoners, handelaars, zorgverstrekkers,… leidt nu tot een aantal verfijningen van het Circulatieplan.

“Na de goedkeuring van de concrete plannen hebben we een verdere dialoog aangekondigd. Het circulatieplan is belangrijk voor de bereikbaarheid van de binnenstad, maar vanzelfsprekend wordt er bijgestuurd op basis van adviezen van stakeholders,” zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. Het uitgangspunt van het Circulatieplan is dat wie met de fiets, de auto, te voet of het openbaar vervoer in de stad moet zijn, dit vlotter en veiliger kan dan vandaag. Om die bereikbaarheid ook te garanderen voor heel specifieke doelgroepen zoals zorgverstrekkers, senioren, bewoners van het voetgangersgebied en personen met een beperking, voert het stadsbestuur nu enkele verfijningen door. In augustus en september worden aan de bewoners van de Ham, het Rabot, het Prinsenhof en Coupure nog aanpassingen aan het Circulatieplan voorgesteld die de bereikbaarheid én leefkwaliteit voor die buurten nog beter met elkaar verzoenen. Lees meer op www.filipwatteeuw.be.
 


Tags: