Circulatieplan binnenstad definitief klaar voor invoering

Filip Watteeuw – gemeenteraad 24 oktober 2016


Het Circulatieplan voor de binnenstad van Gent is klaar. Na een intensief inspraaktraject zijn de laatste verfijningen aan het plan goedgekeurd door de Gentse Gemeenteraad.


Het Circulatieplan is een onderdeel van het eerder goedgekeurde Mobiliteitsplan. Beiden moeten een oplossing bieden voor problemen die Gentenaars, werknemers en bezoekers van de stad vandaag ervaren op vlak van mobiliteit. Bewoners vinden vaak dat er teveel verkeer door hun straat rijdt en vinden moeilijk parkeerplaats. Gebruikers van het openbaar vervoer stellen dagelijks vast dat hun bus of tram vast staat in het verkeer. Fietsers, voetgangers, schoolgaande kinderen met hun ouders voelen zich vaak onveilig omdat er te weinig ruimte is voor veilige fiets- en voetpaden. Automobilisten verliezen tijd in de files.


In haar tussenkomst ging Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu meer specifiek in op de aanpassingen die nu voorgelegd werden aan de Raad. “De oplossingsgerichte dialoog die er de laatste maanden gevoerd is, heeft het plan versterkt”, stelde ze. “Een performante oplossing voor zorgverstrekkers, 24u toegang voor de Minder Mobielen Centrale, peoples movers in de verkeersvrije zone voor mensen die minder mobiel zijn en bewoners van de autovrije zone kunnen dankzij aanpassingen vlotter bezoek ontvangen, het zijn maar enkele voorbeelden.”

 

De stad wordt nu klaargestoomd voor effectieve invoering van het circulatieplan op 3 april 2017!


Meer info: stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan 

De volledige tussenkomst van Sara & het persbericht over de voorstelling van het definitieve plan, vinden jullie onder de foto.

Integrale tussenkomst Sara Matthieu op de gemeenteraad van oktober 2016

Collega’s,

Vanavond keuren we ons nieuwe circulatieplan definitief goed, het resultaat van talloze buurtvergaderingen, gerichte dialoog met specifieke sectoren, input van bewoners en bedrijven, opmerkingen van gemeenteraadsleden en middenveldorganisaties. Onze oplossingsgerichte dialoog heeft er voor gezorgd dat er vandaag een plan voorligt dat ambitieus en toekomstgericht is maar ook rekening houdt met een heel aantal terechte opmerkingen en bezorgdheden die in de voorbije maanden naar boven kwamen.

 

Met name de voor de zorgverstrekkers en de minder mobiele Gentenaars werden performante oplossingen uitgewerkt. Zorgverstrekkers en dokters kunnen door de knips rijden,  de minder mobiele centrale en taxi’s krijgen 24u/24 toegang tot het autovrije gebied, we voorzien parkeermogelijkheden voor minder mobielen aan de randen van de binnenstad en people movers zullen er voor zorgen dat men zich ook in de kuip nog steeds vlot kan verplaatsen

Maar ook voor de bewoners in de voetgangerszone maken we het makkelijker: men moet niet langer kiezen voor specifieke toegangspoorten en lanceren een makkelijke online manier om eventuele bezoekers toegang te geven via het bezoekersplatform. 

 

Van de zogeheten randvoorwaarden wordt sterk werk gemaakt: heel wat kruispunten werden al geoptimaliseerd om de doorstroming te verbeteren. Er komt een groot aantal P&R plaatsen bij, het zullen er zelfs in totaal meer worden dan Antwerpen of Brussel. De shuttles zorgen ervoor dat al die parkings ook een goede verbinding zullen hebben met het openbaar vervoer.

Uiteraard zal dit plan een grote verandering betekenen voor Gentenaars en bezoekers en is het cruciaal om hen zo goed mogelijk te begeleiden in deze transitie. We investeren dan ook volop in communicatie en begeleiding op maat. Zo zorgen we ervoor dat we bij de inwerkingtreding een vlotte overgang kunnen maken en dat iedereen mee is.

Collega’s er is over dit plan al vele uren gediscussieerd, er is aan geschaafd en gepoetst om het nog beter te maken dankzij de input van vele Gentenaars. Maar uiteindelijk wil ik voorbij de casuïstiek van deze straat zus of die knip zo toch graag nog eens terug komen op de kern van de zaak.

 

Want waar gaat dit plan uiteindelijk over? Over kinderen die veilig naar school kunnen wandelen, over mensen die kunnen genieten van onze stad op nieuwe terrassen of flaneren in aangename, verkeersvrije winkelstraten, over werknemers die vlot met de fiets of het openbaar vervoer op hun werk kunnen geraken. Maar ook over rust in onze woonstraten en zuivere lucht, zaken die de gezondheid van wie hier werkt en woont ten goede komen. Stuk voor stuk dingen waarvan Groen overtuigd is, waarvan ik denk dat we allemaal overtuigd zijn, dat ze onze stad beter maken.

 

Uiteraard zal er altijd wel iemand zijn die een bepaalde knip liever elders had gewild, of een straatrichting gewijzigd. Maar we moeten samen aan de Gentenaar duidelijk maken dat levenskwaliteit en een aangename stad voor iedereen uiteindelijk het belangrijkste doel is. Daarom moeten we vandaag de keuze durven maken voor een ambitieus, maar haalbaar plan dat zorgt voor een leefbare en bereikbare stad. De Groen fractie is hier alvast volledig van overtuigd en zal dit plan dan ook volmondig steunen.

 

Bijlagen: