Chris Maryns-Van Autreve legt de eed af als gemeenteraadslid

Door het ontslag van Tom Balthazar (sp.a), zijn er een aantal verschuivingen in de gemeenteraad. Sven Taeldeman (sp.a) volgt Tom op als schepen en Chris Maryns-Van Autreve (Groen) legde maandag de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Chris is 68 jaar en woont in Mariakerke. Ze was actief in de financiële sector en heeft ervaring met ethisch bankieren. Eind 2016 zetelde ze al eerder in de gemeenteraad, toen ze Bram van Braeckevelt verving tijdens zijn ouderschapsverlof. 

Tags: