Buurtpark aan Ganzendries stap dichter bij

Dirk Holemans - Gemeenteraad - 29 juni 2016 - Mondelinge vraag aan schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a)

 

Het is al lang de droom van de buurtbewoners in de wijk Sint-Pieters-Buiten: een buurtpark op de site van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Ganzendries. Een dossier dat Groen Gemeenteraadslid Dirk Holemans van nabij opvolgt. In maart 2015 peilde hij voor de eerste keer bij schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a) naar de mogelijkheid hiervan. De schepen antwoordde toen dat de Stad de wensen van de buurt genegen is.

Een jaar later werd de VLM-site verkocht aan het Lucernacollege. Dit was het moment voor Dirk om bij de schepen na te vragen of deze nieuwe situatie nieuwe mogelijkheden zou kunnen bieden voor een buurtpark. De schepen antwoordde toen positief, de site biedt mooie kansen voor buurtgroen. Tevens werd toen bevestigd dat er budget beschikbaar zou zijn voor de aankoop en inrichting van het terrein. Dit vergde echter de medewerking van de private eigenaars van twee stukjes grond, de stad zou snel met hen contact opnemen.

Op de opvolgingsvraag die Dirk nu heeft gesteld, komt opnieuw een positief antwoord. Er is contact opgenomen met de eigenaars, een van de twee eigenaars is bereid te verkopen, het is nu wachten op het schattingsverslag. Als alles goed gaat is er nog voor het zomerreces heel goed nieuws voor de buurt.​

Tags: