Buurtgroen op de gewezen VLM-site in de Ganzendries

Dirk Holemans - Gemeenteraad - 22 maart 2016 - Vraag aan schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a) 

 

De buurtbewoners in de wijk Sint-Pieters-Buiten pleiten al geruime tijd voor een buurtpark op de site van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Ganzendries. Reeds in maart 2015 peilde Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans bij schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a) naar de mogelijkheid hiervan. De schepen antwoordde toen dat de Stad de wensen van de buurt genegen is, maar veel afhangt van de plannen van de Vlaamse overheid.

 

Ondertussen is de VLM-site verkocht aan het Lucernacollege. Daarom drong Dirk bij de schepen aan te onderzoeken of deze nieuwe situatie nieuwe mogelijkheden biedt voor een buurtpark. De schepen antwoordde dat de site inderdaad de mogelijkheid biedt om deels tegemoet te komen aan de noden van de buurt. Op dit ogenblik is er ook budget beschikbaar voor de mogelijke aankoop en de inrichting van het bewuste perceel (nu al een bosje). Dit vergt echter zowel de medewerking van de Vlaamse overheid – aan welke prijs willen ze verkopen- als van de private eigenaars van twee stukjes grond, die net tussen de VLM-site en het bosje liggen. De stad zal nu snel contact zoeken met de eigenaars in de hoop een akkoord over een mogelijke verbinding te bekomen.

Tags: