Buurtcentra 2.0

De Stad wil de buurtcentra extra leven inblazen. In een drietal wijken zullen verenigingen en bewonersgroepen uit die buurt dankzij een badge autonoom gebruik kunnen maken van buurtsecretariaten. Een goede zaak, stelt Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia, want dit kan de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt verhogen.

De verbondenheid van mensen met hun buurt is vaak wat kleiner en op zijn minst anders dan vroeger. Het is dus zoeken naar nieuwe modellen om deze verbondenheid wat op te krikken. Uit een online bevraging bleek dat heel wat bewoners positieve interesse hadden voor een buurtsecretariaat.

De Stad lanceert nu een nieuw huishoudelijk reglement voor het gebruik van deze secretariaten. In een drietal stedelijke buurtcentra zullen Gentse bewonersgroepen en verenigingen de secretariaten autonoom kunnen gebruiken als deelwerkplekken om hun activiteiten voor te bereiden. Vrije toegang moet de verbondenheid en onderlinge contacten bevorderen. Zeneb hoopt dat dit reglement initiatieven van burgers - zeker die initiatieven die van onderuit komen en mee vorm geven aan onze samenleving - kan faciliteren en ondersteunen. Het kan ook de basis zijn voor nieuwe partnerschappen tussen de betrokken bewonersgroepen, verenigingen en het stadsbestuur. Uiteraard moet iedere betrokken partij voldoende autonoom kunnen blijven handelen, nu en in de toekomst. 

Tags: