Brugprojecten ook in kinderopvang en OCMW

Brugprojecten zijn een belangrijke hefboom om werkervaring op te doen voor jongeren voor wie de arbeidsmarkt niet evident is. De gemeenteraad keurde de uitbreiding van externe werkplaatsen goed. Voor fractieleider Bram Van Braeckevelt is dat een positieve zaak: "Op die manier kunnen jongeren ook beter inschatten of bv. kinderopvang iets voor hen is en er ook ervaring opdoen. Zeker voor wie onderwijs verlaat zonder diploma, is dat cruciaal."

Dit is opnieuw een voorbeeld waarbij we vanuit Gent mee inspanningen leveren voor wie verder van de arbeidsmarkt staat en perspectief op een job dreigt te verliezen. Eerder bracht Bram namens de Groen-fractie al bedenkingen naar voor bij de besparingen van de Vlaamse Regering op de onkostenvergoeding voor jongeren van drie naar één euro per uur. Een onkostenvergoeding dient ter compensatie van vervoer, kledij, telefoon e.d. "Ook de premie voor wie een traject met succes doorloopt, werd afgeschaft. Dat is natuurlijk drempelverhogend en is te betreuren." aldus Bram. 

Tags: