Brede aanpak bij politie voor meer diversiteit

Meer kleur en Gentenaars in het politiekorps. Het is een thema waar Groen fractieleider Bram Van Braeckevelt al langer op inzet. De campagne 100% (fl)ik is zeer zichtbaar. Ondertussen heeft de Politie er al twee jobdagen op zitten. Maar een goed diversiteitsbeleid bestaat natuurlijk uit meer dan enkel extra Gentenaars met migratieachtergrond aan te werven. Zo lopen er momenteel verschillende vormingen om inzicht in en kennis over andere culturen te verruimen en de dialoog met betrokken middenveldorganisaties en gemeenschappen te stimuleren. Ook laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de politie, en het kanaliseren en beantwoorden van mogelijke vragen bij medewerkers is belangrijk.

Bram is er van overtuigd dat ook diversiteitsmanagers en referentieambtenaren een rol kunnen spelen in een meer divers korps. Daarom vroeg hij aan de burgemeester welke rol zij momenteel opnemen.

Een medewerker startte in het 'Bureau Beleidsondersteuning' met het analyseren van wat tot op heden binnen het korps gerealiseerd werd in het kader van diversiteit. De diversiteitsmanager moet op basis van deze analyse een vernieuwend diversiteitsbeleid uitwerken.  Hij staat, in samenspraak met de korpschef, in voor de verdere ontwikkeling, coördinatie en opvolging van diversiteitsgerelateerde zaken. Het Gentse korps heeft ook 2 referentieambtenaren. Zij hebben als taak om samen met gerechtelijke instanties alle vormen van discriminatie en haatmisdrijven te registreren en te vervolgen. Uiteraard moeten ze ook binnen het korps sensibiliseren zodat de bestaande wetgeving nageleefd wordt.

De campagne 100% (fl)ik is alvast zeer zichtbaar. Daarnaast stelt Bram vast dat er ook op andere vlakken hard gewerkt wordt om het korps af te stemmen op de Gentse samenleving. Er is nog werk aan de winkel, maar Bram hoopt dat alle inzet om meer diversiteit in het korps te krijgen ook effectief kan bijdragen aan een meer gedragen samenleving in Gent.

 

 

Tags: