Bomen op de Korenmarkt

De Gentse stadsdiensten hebben na onderzoek op de Korenmarkt drie mogelijke plaatsen aangeduid waar er eventueel bomen geplant zouden kunnen worden: voor de Sint-Niklaaskerk, voor de Post Plaza of aan de terrassen.

Het stadsbestuur besliste vorig jaar na maanden lobbywerk om het plaatsen van enkele bomen in de ‘stenen woestijn’ van de Korenmarkt te overwegen. De beslissing om al dan niet bomen te zetten heeft geen invloed op de kunstwerken die op de Korenmarkt moeten komen. Die komen er sowieso.

‘Er zit ondertussen schot in de zaak, maar we willen de beslissing niet overhaasten’, zei schepen Filip Watteeuw (Groen) na een vraag van partijgenote Sara Matthieu. ‘Er zijn verschillende voorstellen opgemaakt en er is een advies van het architectenteam. Nu gaan we overleggen met de Gentse Feesten-organisatoren en de horeca.’

Bomen kunnen ten vroegste in het najaar van 2015 aangeplant worden.

Tags: