Boekvoorstelling Harald Welzer: "Zelf denken. Een leidraad voor verzet"

Doemdenken ruimt steeds meer de baan voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Transitie-initiatieven zoals Repair Cafés, stadslandbouw en ruilbeurzen geven richting aan een nieuwe toekomst. Samen vormen ze, volgens sociaalpsycholoog Harald Welzer, “de sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat”.

Op dinsdag 7 oktober om 20.00 uur zal Oikos Zelf Denken lanceren, met een presentatie van het boek door Harald Welzer zelf, op het einde van het Transitiefestival in de Vooruit (Gent).


Zelf denken. Een inleiding tot verzet


Zelf denken is een stevige wake up call. Harald Welzer, de Duitse Paul Verhaege, legt zonder aarzelen de vinger op de wonde: hoe is het mogelijk dat je beweert dat je niets kan doen tegen de verdere vernietiging van de wereld, terwijl je levenstandaard hoog is en je een overdaad aan vrije tijd en keuzemogelijkheden hebt. Welzer is behoorlijk kritisch voor de huidige samenleving; voor de ecologische beweging; maar ook voor zichzelf. En net dat maakt zijn boodschap zo overtuigend.

Harald Welzer fileert in zijn boek haarfijn de mechanismen die daadwerkelijke verandering fnuiken en laat zien hoe ecologische kwesties en alledaagse routines steeds terug te voeren zijn naar sociale en culturele kwesties. We zitten vast in alledaagse routines die zo deel uitmaken van onze cultuur (steeds meer en sneller), dat we er ons vaak niet eens bewust van zijn.

Welzer biedt een inhoudelijk kader dat deze dynamieken zichtbaar maakt en roept op tot verzet tegen de systemen ons dagelijks leven beheersen. Wij kunnen zelf - en vooral ook samen - verandering in gang steken, als we onszelf ernstig nemen en ons dagelijkse handelen in vraag durven te stellen.

Welzer gelooft daarbij in positieve, concrete praktijken. De vele, succesvolle initiatieven die van onderuit ontstaan en met business as usual breken om een betere toekomst in de hand te werken, zijn niet alleen inspirerende voorbeelden. Ze vormen ook de pioniers van “de sociale beweging die nog niet weet dat ze bestaat”. Welzer toont aan hoe ze samenhangen en geeft heldere richtlijnen om zelf in gang te schieten.


Recensies

“Zonder twijfel het belangrijkste boek in jaren, om het eens voorzichtig uit te drukken” - Taz Dagblad
“Dit boek [...] komt precies op het juiste moment. [...] Het zal een van de weinige kritische en geëngageerde non-fictie boeken zijn dat je ook vaak aan het lachen brengt.” - Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine zondagskrant
“Tussen al het cynisme brengt Welzer een andere toon in de toekomstdebatten … en opent hij de blik op een ander en beter leven.” - Der Spiegel


Over de auteur

Harald Welzer is directeur van Futur Zwei, Stichting Toekomstvaardigheid, en hoogleraar Transformatiedesign. Als auteur heeft hij een ware transformatie ondergaan: waar hij in Klimaatoorlogen (2009) nog een pessimistisch beeld schetste over de gevolgen van de klimaatverandering, trekt hij nu resoluut de kaart van het realistisch optimisme in de zoektocht naar een neiuw groot verhaal.

Na de succesvolle publicatie Oikos-publicatie De toekomst heroveren voor het Groene Boek 2013, vertaalde Oikos nu ook de bestseller Selbst Denken naar het Nederlands, waarin een sterke analyse hand in hand gaat met een hoopvol en overtuigend verhaal van verzet. In een interview met MO* lichtte Welzer vorig jaar al een tipje van de sluier over zijn nieuwe boek, je leest het hier.


Boeklancering

Oikos lanceert de vertaling van Selbst Denken op dinsdag 7 oktober om 20u in de Gentse Vooruit in aanwezigheid van Harald Welzer. Dat doen we in samenwerking met het tweejaarlijkse Transitiefestival dat dezelfde dag plaatsvindt. De toegang is gratis, gelieve u wel hier in te schrijven. Het boek zal op de avond zelf te koop zijn, maar het is ook te bestellen.

Datum agenda: 

dinsdag, oktober 7, 2014