Binnenkort mobiel containerpark in Gent?

In een aantal Vlaamse steden experimenteert men momenteel met mobiele containerparken. De bedoeling is onder meer het makkelijker te maken voor mensen zonder auto om bijvoorbeeld hun grofvuil kwijt te geraken. Via een pop-up containerpark dat een paar dagen per wijk voorzien wordt, verlaag je de drempel om zo nog meer afval te kunnen recycleren. Wanneer kan dat in Gent?

"Om de Gentenaars te helpen nog meer te recycleren, moeten we zoveel mogelijk drempels verlagen. Een mobiel containerpark kan daarbij helpen," gaf schepen Tine Heyse aan na een vraag van raadslid Sara Matthieu. Ivago start daarom de voorbereidingen om een eerste experiment op te zetten in 2018. Daarbij is nog niet beslist over welke soorten afval het zou gaan en of het gratis kan. Ook de eerste locatie moet nog worden bekeken. Alleszins is het wél de bedoeling dat alle Gentenaars er gebruik van moeten kunnen maken. Wordt vervolgd!

Tags: