Bestuursleden van stedennetwerk Climate Alliance lovend over resultaten klimaatbeleid in Gent

Als voorzitter van Climate Alliance ontving Tine Heyse begin februari de bestuursleden van Climate Alliance in Gent voor hun halfjaarlijks overleg. Climate Alliance is een Europees netwerk van lokale overheden, die zich geëngageerd hebben actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Tine lichtte tijdens dit overleg de resultaten van haar klimaatbeleid toe.

 

Climate Alliance is voor Gent een uitgelezen forum om met andere lokale overheden kennis en ervaring uit te wisselen. Tevens vormt het netwerk een belangrijke spreekbuis naar andere overheden toe. Punten die tijdens het overleg in Gent zijn besproken, waren onder meer de positie van Climate Alliance in het Europese energiebeleid. Ook werd een discussie gevoerd over de methodologie die lokale overheden hanteren om hun CO2-emissies te monitoren. Tine maakte niet alleen van de gelegenheid gebruik om de voedselstrategie van de Stad Gent toe te lichten, maar ook in de praktijk te laten proeven. Elke maaltijd stond in het teken van het Gents voedselbeleid. Als afsluiter bezochten de bestuursleden per fiets nog een aantal mooie klimaatprojecten in Gent. Er werd gediscussieerd over energiecoöperatieven, warmtenetten, innovatieve energieprojecten en stadsvernieuwing. Tine kreeg veel lovende woorden voor het werk dat ze in Gent verzet.

Tags: