Beheerplan voor park Vyncke-Bovyn (Wondelgem) komt er aan

Een waardevol stukje natuur als het park Vyncke-Bovyn in Wondelgem verdient een degelijke bescherming. Zeker omdat er in het park een ijskelder staat die een belangrijke schuilplaats biedt aan een kolonie vleermuizen. De Groen-fractie dringt hier al langer op aan. Bram Van Braeckevelt polste in de commissie bij bevoegd schepen Coddens naar een stand van zaken, zeker nu er nieuwe vernielingen plaatsvonden. De schepen garandeerde dat de ijskelder hersteld zal worden voor de winter, aangezien steeds meer vleermuizen er hun winterslaap houden. Daarnaast zal er ook binnenkort een beheerplan opgesteld worden op basis van een inspraakavond in mei 2016. Zo'n plan legt de geplande beheermaatregelen vast en is noodzakelijk om de ecologische waarde te behouden en liefst te verhogen. Bram drong bij de schepen aan om zeker terug te koppelen met de buurtbewoners, zodat ze weten wat er met hun input gebeurd is. 

Daarnaast is het park een belangrijke recreatieplek voor de buurt. Dat heeft natuurlijk gevolgen op de aanwezige fauna en flora. Daarom wou Bram weten hoe de schepen de  samenwerking met Woodrock in hetzelfde park ziet evolueren. Dat festival vond in augustus voor de tweede keer plaats in het park. Of dit festival daar nog een toekomst heeft, kon de schepen nog niet zeggen. Hij wacht de evaluatie af.

Voor Bram is het belangrijk dat een cultuurhistorisch stukje natuur in Wondelgem verder uitgebouwd en verankerd wordt.

Tags: