Armoedebeleidsplan: Samen verder armoede bestrijden

Evita Willaert – Bijzonder Comité Sociale Dienstverdeling Algemene Zaken (BCSD AZ) – 15 maart 2016 – Tussenkomst bij de voorstelling van de 2de editie van het Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan met acties in uitvoering 2016-2017 - Goedkeuring

 

Op het BCSD AZ van dinsdag stelde OCMW-voorzitter Coddens (sp.a) het tweede groeiactieplan van het Armoedebeleidsplan voor. Hij gaf een stand van zaken van de acties uit het eerste groeiplan en de nieuwe acties 2016-2017 binnen de thema’s ‘wonen’ en ‘sociale relaties en vrije tijd’. Deze tweejaarlijkse aanpak laat toe het middenveld en verenigingen waar armen het woord nemen blijvend en intensief te betrekken, wat Groen OCMW-raadslid Evita Willaert erg belangrijk vindt. Het OCMW zal zich op het vlak van wonen extra inzetten op het voorkomen van uithuiszettingen. Alles begint namelijk met een woning, voorkomen dat mensen deze verliezen is dan ook steeds prioritair. Op gebied van winternachtopvang wordt er een project uitgewerkt waarbij er een veilige vorm van opvang voor dakloze kinderen wordt ingericht. Evita vraagt hier samen met de volledige Groenfractie al lang naar, het is dan ook goed dat er nu werk van gemaakt wordt. De school stopt voor kinderen rond halfvier, de winternachtopvang opent om 21u. Minimaal moeten we zorgen voor een veilige opvang voor deze kinderen zodat ze in een aangepaste omgeving deze tijd kunnen overbruggen. De concrete invulling moet duidelijk zijn tegen voorjaar 2017, het project zal van start gaan tijdens de winter 2017-2018.​

Tags: