Armoede kruipt onder de huid. Sluit armoede uit!

Ruim 15,5 % van onze landgenoten leeft in armoede. Recente cijfers stellen zelfs dat bijna 1 op 5 kinderen in België in armoede opgroeien. In een klas van 20 zijn dat 4 leerlingen! Dit is een rijke en welvarende samenleving als de onze onwaardig! Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Ook in Gent staan we stil bij deze onthutsende realiteit. Om 19u verklaren we ons solidair met alle landgenoten, en met alle mensen die waar ook ter wereld vechten tegen armoede. 

Verklaar je mee solidair en laat je tattoo zetten tussen 16u en 18u op verschillende locaties in Gent. Sta om 19u schouder aan schouder met de aanwezigen op het Sint-Pietersplein en steun de Gentenaar en mensen over de hele wereld in de strijd tegen armoede met een duidelijk signaal.

Om Père Joseph Wresinski te citeren, de man die de eerste Werelddag van Verzet tegen Armoede organiseerde en zijn leven gewijd heeft aan de strijd tegen armoede: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

We zien jullie daar graag terug! Alle informatie vind je hier. Federaal parlementslid en OCMW-raadslid Evita Willaert, OCMW-raadsleden Liliane De Cock en Steven Rommel  zullen er alvast zijn! 

 

Tags: