Antidiscriminatieplan: 10-punten-actieplan 2015 – 2019

Dinsdag 24 maart 2015 keurde de Gentse coalitie het antidiscriminatieplan van schepen van Gelijke Kansen Tapmaz (sp.a) goed. Het plan omvat 58 actiepunten om discriminatie en racisme op verschillende terreinen te bestrijden. Geen enkele stad of gemeente heeft dit ons voorgedaan. Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia benadrukte in haar tussenkomst het belang van zo’n plan om racisme en discriminatie tegen te gaan. Maar het zal geen gemakkelijke opgave worden. Elke studie, of het nu gaat over de uitzendarbeid, over de schoonmaak via dienstencheques of over de huisvestingmarkt , toont telkens aan dat racisme en discriminatie nog volop aanwezig zijn in onze samenleving en dus ook in onze stad. Ook het bestuur zelf moet het goede voorbeeld te tonen door in te zetten op diversiteit bij het personeel en dit te concretiseren in het bepalen en behalen van streefcijfers. Voor Groen is het essentieel dat het hele college, iedereen binnen de meerderheid, werk maakt van het bannen en verdrijven van discriminatie waar hij of zij actief in is. Het plan is geen symbolische actie, maar een concreet bruikbaar instrument waarmee we nu aan de slag kunnen.