Afghanen vieren Nieuwjaar in Gent

Het Afghaans nieuwjaar Noroez (Perzisch Nieuwjaar) valt op 21 maart, de dag van de lente, wanneer dag en nacht precies even lang zijn. De Afghaanse Nationale Unie in België eert elk jaar opnieuw deze mooie traditie. Dit jaar werd het feest georganiseerd door de Gentse Afghaanse Gemeenschap. Groen gemeenteraadslid Chris Maryns was aanwezig op deze viering. “We hechten veel belang aan goede opvang van deze mensen, waarvan het merendeel naar hier is moeten vluchten. Dan is het fijn ook om dergelijk feest te kunnen meemaken." 

Het feest had plaats op zaterdag 1 april in het Buurtcentrum Sint-Amandsberg. Het was een stemmige viering, waarbij vooral de rijk getooide kinderen voor de sfeer zorgden. Burgemeester  Termont begroette hen hartelijk. Hij sprak de hoop en de wens uit dat alle leden van de Afghaanse gemeenschap die in Gent verblijven en in het bijzonder diegene die - meestal in precaire omstandigheden - recent naar Gent zijn gekomen, zich hier thuis kunnen voelen, huisvesting vinden en kunnen genieten van onderwijs voor de kinderen.

De stedelijke integratiedienst bevestigde in hun toespraak de goede samenwerking met de in Gent verblijvende Afghaanse gemeenschap. Dat resulteert binnenkort zelfs in de editie van een woordenboek. Een lovenswaardig project, vindt ook Chris. "Taal is een bepalende factor om aansluiting te vinden in de samenleving, de creatie van dit woordenboek kan de Gentse Afghaanse gemeenschap hier enkel in helpen."

Tags: